Yaksa

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +58,500

106

Dây Chuyền

Lực Tay +58,500

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +58,500

106

Hộ Phù

Tinh Thần +58,500

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +58,500

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +58,500

106

Găng Tay

Thể Lực +585,000

106

Nhẫn

Thể Lực +585,000

Set Bonus

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +46%.

HP +90%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ miễn thương +65%.

Vật/Huyễn phòng +99%.

Full Set Bonus

Miễn giảm sát thương sau cùng +30%. Giảm công địch +25%.

Last updated