Reanimated

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +55,500

106

Dây Chuyền

Lực Tay +55,500

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +55,500

106

Hộ Phù

Tinh Thần +55,500

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +55,500

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +55,500

106

Găng Tay

Thể Lực +555,000

106

Nhẫn

Thể Lực +555,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ thành công khống chế +20%. Sau khi giải phóng kỹ năng, giảm kẻ địch 25% kháng khống chế trong 2 hiệp.

Lực công +25%. Sau khi giải phóng kỹ năng, giảm kẻ địch 20% miễn giảm sát thương sau cùng trong 2 hiệp.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ thành công khống chế +20%. Sau khi giải phóng kỹ năng, giảm kẻ địch 30% tỷ lệ miễn thương trong 2 hiệp.

Lực công +25%. Sau khi giải phóng kỹ năng, giảm kẻ địch 30% phòng thủ trong 2 hiệp.

Full Set Bonus

Giảm công địch +25%. Sau khi giải phóng kỹ năng, khiến 1 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Nghịch Phong trong 2 hiệp.

Last updated