Arcane

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +70,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +70,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +70,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +70,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +70,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +70,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +70,000

106

Đai

No Limit

thể lực +700,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +10000. Tỷ lệ phá kích +35%. Tỷ lệ tổn thương +30%.

  • 4 món: Nhạy bén +15000. Tỷ lệ bạo kích +20%. Lực công +40%. Tỷ lệ tổn thương +40%. (Tỷ lệ bạo kích và phá kích có thể vượt giới hạn).

  • 6 món: Nhạy bén +35000. Sau khi tấn công, sát thương thêm +25%. Giảm công địch +30%. Sau khi tung kỹ năng, có 50% tỷ lệ khiến 1 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Mê Hoặc trong 2 hiệp.

Last updated