Mizukage Đệ Lục

  • Lực tay: 40000 (40%)

  • Nhanh nhẹn: 38000 (38%)

  • Tinh thần: 25000 (25%)

  • Thể lực: 420000 (42%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 65% tỷ lệ tổn thương và 65% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 112% tốc độ, 30% HP và tăng cho phe ta 70% Khiên Vật Lý. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy 40% tỷ lệ hồi phục, 40% tỷ lệ miễn thương và 30% lực công. Tăng hàng đầu phe ta 30% sát thương những DOT (Độc/Thiêu Đốt/Tổn Thất Thể Lực/Kịch Độc/Thương Mạch/Cắt Máu/Quy Nhất/Đồng Nhất). Giảm toàn quân địch 30% lực công và 30% tỷ lệ tổn thương và kẻ địch mang ngũ hành Hỏa 40% tỷ lệ miễn thương, 30% kháng khống chế. Bản thân có 30% phòng thủ. Bỏ qua địch 55% tỷ lệ thành công khống chế và 150% Phản Thương. Miễn dịch Chủng Tử Vong, Băng Phong và Suy Yếu.

  • Thức tỉnh lần 1: Khi bị tấn công, có 40% đưa đồng minh mang ngũ hành Thủy vào trạng thái Phục Hồi hệ số 50% (giống Shizuka) trong 2 hiệp và có 30% giải hiệu ứng bất lợi cho 2 đồng minh bất kỳ.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 330%, gây thêm sát thương xuyên thấu hệ số 50% (Vật Công). Khiến kẻ địch có HP cao nhất vào trạng thái Băng Phong trong 2 hiệp và có 90% tỷ lệ gây Mù cho toàn quân địch trong 2 hiệp. Có 40% đưa bản thân và hàng đầu đồng minh vào trạng thái Thiên Thủ trong 2 hiệp và tăng tất cả đồng mình 50% phòng thủ trong 2 hiệp. Giảm toàn quân địch 30% lực công và tỷ lệ tổn thương trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Khiên Vật Lý: Giảm sát thương nhận vào dựa trên lượng Vật Phòng.

Mù và Băng Phong: CC cứng

Thiên Thủ: Miễn nhận sát thương. Không thể xua tan.

Phục Hồi: Hồi HP khi đến lượt.

Sát Thương Xuyên Thấu: Loại sát thương chỉ bị ảnh hưởng bởi Miễn Giảm Sát Thương Xuyên Thấu (tức là miễn thương, phòng thủ, v.v không thể giảm sát thương Xuyên Thấu nhận vào)

Last updated