Chiến Thần Gốc

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +52,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +52,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +52,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +52,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +54,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +54,000

106

Găng Tay

Thể Lực +530,000

106

Nhẫn

Thể Lực +530,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Lực tay +30000. Lực công +25%. Kháng khống chế +40%.

Tinh Thần +30000. Lực công +25%.Tỷ lệ tổn thương +25%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Nhạy bén +30000. Lực công +25%. Tỷ lệ miễn thương +25%.

Thể lực +80000. HP +30%. Tỷ lệ thành công khống chế +30%.

Full Set Bonus

Giảm công địch +30%. Giảm thủ địch +30%. Tỷ lệ tổn thương +25%. Tỷ lệ miễn thương +25%. Kháng khống chế +30%.

Last updated