Chiến Thần R2

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

2 CS

Nón

Lực Tay +65,000

2 CS

Dây Chuyền

Lực Tay +65,000

2 CS

Ngọc Bội

Tinh Thần +65,000

2 CS

Hộ Phù

Tinh Thần +65,000

2 CS

Vòng Tay

Nhạy Bén +65,000

2 CS

Lắc Tay

Nhạy Bén +65,000

2 CS

Găng Tay

Thể Lực +650,000

2 CS

Nhẫn

Thể Lực +650,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Lực tay +55000. Lực công +25%. Kháng khống chế +40%. Tỷ lệ miễn thương +5%. Sau khi tấn công, sát thương thêm +5%.

Tinh Thần +55000. Lực công +25%.Tỷ lệ tổn thương +30%. Miễn giảm sát thương sau cùng +5%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Nhạy bén +55000. Lực công +15%. Tỷ lệ miễn thương +30%. Tỷ lệ thành công khống chế +25%. Sau khi tấn công. sát thương thêm +5%

Thể lực +105000. HP +30%. Tỷ lệ thành công khống chế +30%. Miễn giảm sát thương sau cùng +5%. Tỷ lệ tổn thương +5%.

Full Set Bonus

Giảm công địch +30%. Giảm thủ địch +30%. Tỷ lệ tổn thương +25%. Tỷ lệ miễn thương +30%. Kháng khống chế +30%. Sau khi tấn công, sát thương thêm +5%. HP +10%. Lực công +10%

Last updated