First Hokage

 • Lực tay: 42000 (42%)

 • Nhanh nhẹn: 38000 (38%)

 • Tinh thần: 20000 (20%)

 • Thể lực: 500000 (50%)

Thiên phú

 • Tăng lượng lớn nhạy bén, lực tay và thể lực theo phần trăm (60%). Bẩm sinh có 86% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 116% tốc độ, 40% HP, miễn giảm 30% sát thương sau cùng, 40% tỷ lệ miễn thương. Giảm toàn quân địch 30% lực công, 30% tỷ lệ hợp kích và 30% tỷ lệ tổn thương. Sau khi bị tấn công, có 30% tỷ lệ đưa hàng sau đồng minh vào trạng thái Siêu Né trong 2 hiệp. Bản thân bỏ qua địch 10% lực công và 55% tỷ lệ thành công khống chế. Miễn dịch Chủng Tử Vong, Giảm Nộ và Suy Yếu.

 • Thức tỉnh lần 1: Khi bị tấn công, nếu HP bản thân cao hơn kẻ tấn công tăng đồng minh 100% phòng thủ. Nếu thấp hơn thì sẽ tăng đồng minh 30% tỷ lệ miễn thương.

 • Thức tỉnh lần 2: Khi bị tấn công, giảm đồng minh 100% tỷ lệ cứu viện.

Kỹ năng

 • Tấn công toàn quân địch hệ số 420%. Hồi HP đồng minh hệ số 100%. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ và kích hoạt các hiệu ứng sau:

 • Đưa hàng đầu kẻ địch vào trạng thái Cấm Hồi Máu trong 2 hiệp. Đưa hàng đầu đồng minh vào trạng thái Liên Kết trong 2 hiệp và tăng 200% phòng thủ trong 2 hiệp.

 • Đưa hàng giữa kẻ địch vào trạng thái Suy Yếu và giảm 50% tỷ lệ miễn thương trong 2 hiệp. Đưa hàng giữa đồng minh vào trạng thái Bạo Viêm và tăng 30% lực công trong 2 hiệp.

 • Có 30% tỷ lệ đưa hàng sau kẻ địch vào trạng thái Cấm Hồi Nộ trong 2 hiệp. Đưa hàng sau đồng minh vào trạng thái Thuẫn Cuồng Nộ và tăng 15% tốc độ trong 2 hiệp. Giảm hàng sau kẻ địch 30% tỷ lệ thành công khống chế.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Siêu Né: Né toàn bộ sát thương. Có thể xóa.

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Liên Kết: Tăng 35% tỷ lệ miễn thương, kháng khống chế và tỷ lệ đỡ đòn (có thể vượt giới hạn).

Thuẫn Cuồng Nộ: Tăng sát thương gây ra thêm 30%. Không thể xóa.

Bạo Viêm: Tăng 30% tỷ lệ tổn thương và sát thương sau cùng. Không thể xua tan.

Last updated