Jigokudo

  • Lực tay: 29.000 (29%)

  • Nhanh nhẹn: 35.000 (35%)

  • Tinh thần: 35.000 (35%)

  • Thể lực: 350.000 (35%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 87% tốc độ, 55% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 112% tốc độ, 30% tỷ lệ miễn thương và HP. Giảm hàng giữa/sau địch 30% tỷ lệ tổn thương. Khi bị tấn công, nếu máu lớn hơn kẻ tấn công tăng phòng thủ hàng sau thêm 120%, nếu máu thấp hơn kẻ tấn công tăng bản thân 40% tỷ lệ miễn thương. Khi bị tấn công, hồi máu toàn quân hệ số 50%. Miễn dịch Hỗn Loạn, Mù và Tử Vong Chủng.

  • Thức tỉnh cấp 1: Khi ra trận, tăng khả năng hồi phục toàn đội thêm 30%

  • Thức tỉnh cấp 2: Khi chết, 85% áp dụng Chủng Tử Vong cho 1 địch, 15% áp dụng Chủng Tử Vong cho 2 địch.

Kỹ năng

  • Tấn công toàn quân địch với hệ số 280%. Có 100% tỷ lệ gây Hỗn Loạn, Cấm Kỹ và Mù kẻ địch trong 2 hiệp, giảm hàng giữa địch 100 nộ và xóa hiệu ứng tăng ích của địch. Giảm toàn quân địch 30% tỷ lệ khống chế trong 2 hiệp. Tăng hàng giữa/sau phe ta 40% tỷ lệ hợp kích và 30% lực công trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nô và đồng đội 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Mù: CC cứng

Cấm Kỹ (CC mềm): Không thể tung kỹ năng

Last updated