Vụ Ẩn

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +57,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +57,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +57,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +56,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +56,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +56,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +57,000

106

Đai

No Limit

thể lực +580,000

Set Bonus

  • 2 món: Lực công +20%. Tỷ lệ miễn thương +30%.

  • 4 món: Lực tay +25000. Nhạy bén +25000. Tỷ lệ miễn thương +30%. Tỷ lệ thành công khống chế +20%.

  • 6 món: Lực tay +25000. Nhạy bén +25000. Tỷ lệ tổn thương +30%. Sau khi bị tấn công, có 80% tỷ lệ gây Tàn Phế (CC cứng) cho ninja nam phe địch trong 2 hiệp.

Last updated