Kurenai Kimono

  • Lực tay: 29000 (39%)

  • Nhanh nhẹn: 39000 (39%)

  • Tinh thần: 32000 (32%)

  • Thể lực: 450000 (45%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, thể lực và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 92% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 75% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 116% tốc độ, 35% tỷ lệ miễn thương, 30% HP và 25% kháng khống chế. Giảm hàng sau phe địch 30% tỷ lệ hợp kích. Khi bị tấn công, có 30% tỷ lệ giảm kẻ thù 30 nộ và 300% tỷ lệ chính xác. Miễn nhiễm với Giam Cầm, Giảm Nộ và Mù.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng bản thân 20% HP và 30% phòng thủ.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 280%. Có 80% tỷ lệ gây Băng Hoại hoặc Choáng trong 2 hiệp. Có 90% tỷ lệ gây Giam Cầm hoặc Mù trong 2 Hiệp. Có 100% tỷ lệ gây Phong Ấn trong 2 hiệp. Hồi HP đồng minh hệ số 120%. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ và áp dụng các hiệu ứng sau:

  • 1.1 trong 2: Giảm hàng giữa địch 60% tỷ lệ tổn thương HOẶC tăng phe ta 50% tỷ lệ tổn thương (2 hiệp)

  • 2.1 trong 2: Giảm toàn quân địch 30% lực công HOẶC tăng đồng minh (trừ bản thân) 30% lực công (2 hiệp)

  • 3.1 trong 2: Giảm hàng đầu phe địch 100% phòng thủ HOẶC tăng bản thân 500% phòng thủ (2 hiệp).

Chi Tiết Hiệu Ứng

Băng Hoại và Choáng: CC mềm

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Mù và Giam Cầm: CC cứng

Phong Ấn (CC cứng): Không thể tung kỹ năng

Last updated