Tổn Thương và Miễn Thương

Topic này mình sẽ nói về miển thương và tổn thương và sự quan trọng của hai yếu tố này trong game.

  • Cách tính số sát thương bạn có thể gây ra cho đối thủ:

Vât công: lực công cơ bản của ninja

Phòng thủ: số thủ cơ bản của ninja

Thiên phú buff công: % lực công được buff từ thiên phú của ninja(buff thụ động)

Thiên phú buff thủ: % thủ được buff từ thiên phú của ninja(buff thụ động)

Thiên phú buff tổn thương:% tổn thương buff từ thiên phú ninja(buff thụ động)

Thiên phú buff miển thương:% miển thương buff từ thiên phú ninja(buff thụ động)

Hệ số sát thương skill

Xem thêm về buff tại đây

Công thức

((vật cộng+% buff thụ động)– (phòng thủ+% buff thụ động))*((tổn thương+% buff thụ động)– (miển thương+% buff thụ động))* hệ số sát thương của skill

điều này cho thấy rằng nếu tỹ lệ tổn thương của bạn càng cao thì sát thương bạn gây ra cho đối phương càng lớn, củng như tỹ lệ tổn thương nếu tỹ lệ miển thương của bạn càng cao thì sát thương nhận vào người càng ít (trường hợp miển thương của bạn cao hơn tổn thương đối thủ thì lượng máu bạn mất chỉ là 5 máu).

  • Các bạn có thể lấy miễn thương vả tổn thương từ đâu:

Tu luyện chakra: 20%

Bậc nhẩn giả: 30%

Lục đạo bí cảnh: 24%

Pháp khí 11: 10%

Thiên phú từ ninja: thông thường từ 50%-75% (miễn thương) và 50%-70% (tổn thương)

Khi đánh các ải thông thường**( tiên thuật, cấm thuật, thất ảnh…)** tỷ lệ tổn thương của quái chỉ ở mức 100%, nên nếu như mức miển thương của bạn là 100% thì số máu quái đánh vào bạn chỉ là 5 máu

Tuy nhiên một số ải sau khi bạn chuyển sinh thì tỹ lệ tổn thương của quái sẽ không phải là 100% nữa

Last updated