Pain Human Path

  • Lực tay: 44000 (44%)

  • Nhanh nhẹn: 42000 (42%)

  • Tinh thần: 22000 (22%)

  • Thể lực: 420000 (42%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, lực tay và thể lực theo phần trăm (60%). Bẩm sinh có 86% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này ra trận, tăng toàn quân ta 116% tốc độ, 30% lực công và 30% tỷ lệ tổn thương. Tăng bản thân 40% HP. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy, Phong Hoả 25% tỷ lệ thành công khống chế và 30% sát thương sau cùng. Khi tấn công, bỏ qua 15% giảm công địch, Siêu Né và Né Nhanh. Bỏ qua địch 55% tỷ lệ thành công khống chế, 150% Phản Thương. Miễn dịch Suy Yếu, Giảm Nộ, Chủng Tử Vong và Độc Phong.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng hàng giữa phe ta 40% phòng thủ.

Kỹ năng

  • Tấn công toàn quân địch hệ số 330%. Hồi HP toàn quân ta hệ số 50%. Đưa 1 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Bá Thể trong 2 hiệp. Đưa 2 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Phong Độn hệ số 10% trong 2 hiệp. Đưa 2 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Liên Kết trong 2 hiệp. Giảm toàn quân địch 30% lực công trong 2 hiệp. Khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Nghịch Phong trong 2 hiệp. Xua tan hiệu ứng bất lợi cho toàn quân ta. Hồi bản thân 68 nộ và đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Siêu Né: Né toàn bộ sát thương. Có thể xóa.

Né Nhanh: Né toàn bộ sát thương và hiệu ứng. Không thể xóa.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Độc Phong: Trừ 30% hiện tại. Không thể hành động. Không thể xua tan.

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Sát Thương Xuyên Thấu: Loại sát thương chỉ bị ảnh hưởng bởi Miễn Giảm Sát Thương Xuyên Thấu (tức là miễn thương, phòng thủ, v.v không thể giảm sát thương Xuyên Thấu nhận vào).

Bá Thể: Miễn dịch hiệu ứng bất lợi. Không thể xua tan.

Nghịch Phong: Giảm 30% kháng khống chế và hệ số trị liệu, Không thể xua yan.

Liên Kết: Tăng 35% tỷ lệ miễn thương, kháng khống chế và tỷ lệ đỡ đòn (có thể vượt giới hạn).

Phong Độn: Miễn dịch công địch. Không thể xóa

Last updated