Hidan&Kakuzu

  • Lực tay: 15.000 (14%)

  • Nhanh nhẹn: 13.000 (13%)

  • Tinh thần: 13.000 (13%)

  • Thể lực: 140.000 (16%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 50% tốc độ, 30% tỷ lệ tổn thương và 35% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng hàng giữa đồng minh 30% tỷ lệ miễn thương. Giảm quân địch 25% tốc độ và 35% tỷ lệ tổn thương. Với mỗi 10% HP mất, tăng bản thân 5% lực công và phòng thủ. Miễn dịch Mù và Giảm Nộ. Bỏ qua Siêu Né.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ đich hệ số 300%. Có 70% tỷ lệ gây cho kẻ địch 1 khống chế ngẫu nhiên (Điểm Huyệt, Hỗn Loạn, Sợ Hãi, Tê Liệt hoặc Cấm Kỹ) trong 2 hiệp. Giảm quân địch 30% tỷ lệ miễn thương và 20% lực công trong 2 hiệp. Tăng 2 đồng minh ngẫu nhiên 15% lực công trong 2 hiệp. Tăng hàng sau đồng minh 20% phòng thủ trong 2 hiệp. Hồi bản thân 100 nộ, đồng mình 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Tê Liệt, Sợ Hãi, Điểm Huyệt: CC mềm

Mù: CC cứng

Cấm Kỹ (CC mềm): Không thể tung kỹ năng

Siêu Né: Né sát thương, có thể xóa

Last updated