Summer Pain

  • Lực Tay: 23000 (23%)

  • Nhanh nhẹn: 42000 (42%)

  • Tinh thần: 40000 (40%)

  • Thể lực: 460000 (46%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn tinh thần, nhạy bén và thể lực theo phần tram (60%). Bẩm sinh có 92% tốc độ, 70% tỷ lệ miễn thương và 70% tỷ lệ tổn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn phe ta 116% tốc độ, 30% HP, 30% tỷ lệ miễn thương và 50% Khiên Phòng Sách Lược(???). Tăng hàng giữa phe ta 35% lực công và 35% tỷ lệ tổn thương. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy, Hỏa Lôi 25% kháng khống chế và 50% phòng thủ. Giảm toàn quân địch 30% lực công. Khi bị tấn công, có 40% khiến kẻ tấn công vào trạng thái Suy Yếu trong 1 hiệp, có 75% giảm 2 kẻ địch bất kỳ 45 điểm nộ và có 100% tăng đồng minh (trừ bản thân) 30 điểm nộ. Miễn dịch Suy Yếu, Giảm Nộ và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Miễn dịch Mê Hoặc và Độc Phong

Kỹ năng

  • Tấn công toàn quân địch hệ số 200%. Có 90% tỷ lệ gây Băng Phong trong 2 hiệp. Khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Cấm Hồi Phục trong 2 hiệp. Khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Suy Yếu trong 2 hiệp. Khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Độc Thực trong 2 hiệp. Xua tan hiệu ứng tăng ích của phe địch. Hồi bản thân 68 nộ và đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Băng Phong: CC cứng

Độc Thực: Giảm 30% tỷ lệ miễn thương và miễn giảm sát thương sau cùng. Không thể xua tan.

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Độc Phong: Không thể hành động. Trừ 30% HP hiện tại. Không thể xua tan.

Khiên Phòng Sách Lược: Giảm sát thương theo lượng Huyễn Phòng.

Last updated