Shisui&Itachi

  • Lực tay: 16.000 (17%)

  • Nhanh nhẹn: 18.000 (18%)

  • Tinh thần: 18.000 (18%)

  • Thể lực: 200.000 (19%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 60% tốc độ, 45% tỷ lệ tổn thương và 40% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 50% tốc độ và hàng sau đồng minh 50% HP, giảm quân địch 20% tỷ lệ tổn thương. Khi bị tấn công, tăng tốc độ bản thân thêm 10%. Miễn nhiễm Mù và Giam Cầm.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Có 70% tỷ lệ gây Giam cầm kẻ địch trong 2 hiệp. Tăng đồng minh 15% tỷ lệ tổn thương và hàng giữa đồng minh 15% tỷ lệ trong 2 hiệp. Giảm hàng đầu kẻ địch 30% phòng thủ trong 2 hiệp, đưa hàng sau đồng minh vào trạng thái Miễn Tử Vong Chủng trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, hồi đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Mù và Giam Cầm: CC cứng

Last updated