Otsutsuki Indra

  • Lực tay: 30.000 (30%)

  • Nhanh nhẹn: 26.000 (26%)

  • Tinh thần: 26.000 (26%)

  • Thể lực: 310.000 (31%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 75% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 95% tốc độ, tăng hàng đầu/giữa 30% HP. Giảm hàng giữa/sau quân địch 25% lực công. Khi bị tấn công, 25% xóa hiệu ứng bất lợi phe ta và 40% xóa hiệu ứng bất lợi cho bản thân. Bẩm sinh có 20% S.Bạo. Bỏ qua 40% tỷ lệ thành công khống chế của địch. Miễn dịch Giam Cầm và Giảm Nộ.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả địch với hệ số 300%. Có 80% tỷ lệ gây Giam Cầm địch trong 2 hiệp. Xóa hiệu ứng tăng ích phe địch và giảm địch 50% tỷ lệ hợp kích trong 2 hiệp. Tăng bản thân 50% phòng ngự trong 2 hiệp và tăng phe ta 30% tỷ lệ tổn thương trong 2 hiệp. Tăng bản thân 40% tỷ lệ bạo kích (có thể phá giới hạn) trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Giam Cầm: CC cứng

S.Bạo: Khi gây sát thương bạo kích, sát thương đó sẽ trừ % HP hiện tại của kẻ địch bằng % S.Bạo sở hữu.

Last updated