Hyuga

Trang BịLevelLoạiHệThuộc Tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +53,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +53,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +53,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +52,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +52,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +52,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +53,000

106

Đai

No Limit

thể lực +540,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ tổn thương +30%. Giảm thủ địch +30%.

  • 4 món: Nhạy bén +23000. Lực công +25%. HP +20%.

  • 6 món: Nhạy bén +28000. Tỷ lệ tổn thương +40%. Sau khi giải phóng kỹ năng, gây thêm sát thương xuyên thấu hệ số 40% cho 3 kẻ địch bất kỳ.

Last updated