A-B Combo

  • Lực tay: 28.000 (28%)

  • Nhanh nhẹn: 25.000 (25%)

  • Tinh thần: 25.000 (25%)

  • Thể lực: 280.000 (28%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 77% tốc độ, 55% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, Tăng đồng minh 90% tốc độ đồng minh và 30% tỷ lệ miễn thương, Tăng hàng giữa/sau HP thêm 30%. Bỏ qua Siêu Né. khi bị tấn công, có 50% tỷ lệ xóa hiệu ứng bất lợi trên bản thân. Miễn dịch với Mù và Chủng Tử Vong.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 350%. Có 90% tỷ lệ gây Đuổi kẻ địch trong 2 hiệp và áp dụng Bạo Liệt (DOT hệ số 100%) trong 1 hiệp. Tăng đồng minh tỷ lệ đỡ đòn thêm 60% (có thể phá vỡ giới hạn) trong 3 hiệp, giảm kẻ địch 30% phòng thủ trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 50 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Đuổi: CC mềm

Mù: CC cứng

Bạo Liệt: DOT mềm

Last updated