Amulet

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +57,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +57,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +57,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +57,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +57,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +57,000

106

Găng Tay

Thể Lực +570,000

106

Nhẫn

Thể Lực +570,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +30%. Sau khi bị tấn công, tăng tất cả đồng minh 30% tỷ lệ miễn thương trong 2 hiệp.

HP +30%. Sau khi bị tấn công, tăng tất cả đồng minh miễn giảm 20% sát thương sau cùng trong 2 hiệp.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +30%. Sau khi bị tấn công, tăng tất cả đồng minh 25% kháng khống chế trong 2 hiệp.

Kháng khống chế +30%. Sau khi bị tấn công, tăng tất cả đồng minh 40% phòng thủ trong 2 hiệp.

Full Set Bonus

Giảm công địch +25%. Sau khi bị tấn công, có 70% tỷ lệ gây Đuổi (CC mềm) cho kẻ tấn công trong 2 hiệp.

Last updated