🐉Thông Linh Thú

Ngư Long

Đại Thiên Sứ

Tọa Thiên Sứ

Sí Thiên Sứ

Phong Linh Linh

Linh Hồ

Rồng Băng Tinh Lam

Cẩu Đồng Cingulata

Ma Diễm Hồng Long

Mèo Chiêu Tài

Tử Thần

Chim Lửa

Tuần Lộc

Bạo Hùng

Niên Thú

Heo May Mắn

Anh Đào Tiên

Nữ Phù Thủy

Bá Chủ Biển Sâu

Ác Ma

Vua Viêm Ma

Vô Đầu Kỵ Sĩ

Ngoại Đạo Ma Tượng

Thần Thụ

Sasuke Mimoi

Sindarsa

Kungfu Panda

Thần Mã

Nguyệt Thố

Mèo 9 Đuôi

Mỹ Nhân Ngư

Thụ Yêu

Hinata

Hồ Điệp

Báo Nữ

Mạnh Bà

Ông Già Noel

Uzumaki Himawari

Rối Otsutsuki

Nue

Tiểu Long Nữ

NaTra

Zabivaka

Tí Lưu Hư

Ameterasu (Bạch Lang)

Miyomata Musashi

Chun-Li

Phi Điểu

Dị Giới Tam Đầu Xà

Tửu Thôn Đồng Tử

Timo

Hằng Nga

Tuần Lộc Mũi Đỏ

Pikachu

Ninja Shinobu

Ác Miêu

Khổng Quy

Hầu Tôn

Mã Ngư

Bạch Sên

Cương Trùng

Khổng Ngưu

Yêu Hồ

Thập Vĩ Thú

Shima

Fukasaku

Gamahiro

Gamamaru

Gamabunta

Salome

Người Tuyết

Kamedori

Kuromaru

U Linh Khuyển

Tom Uchiha

Jerry Nine Tails

Jerry & Spike

Hidan Cousin

SusanooTomItachi

Hurricane Tom

PikaRama

Thanh Long

Bạch Hổ

Chu Tước

Huyền Vũ

Kỳ Lân

Stine

NejiChu

PikaTen

TobiSquirt

ItachiMander

GarraShrew

9 Tails Chungus

1 Tails Chungus

PikaDara

JerryRama

Sage Tomraiya

Tomchi

Susanoo Jerry

Blue Eyes White Dragon

La'eeb

Blue Eyes Ultimate Dragon

Blue-Eyes Chaos MAX Dragon

Dragonmaid Sheou

Stardust Dragon

Branded Dragon

Starry Dragon

Gear Reactor Dragon

Conductor Tyranno

Last updated