Flamvell

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +62.000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +62.000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +62.000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +62.000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +62.000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +62.000

106

Găng Tay

Thể Lực +620.000

106

Nhẫn

Thể Lực +620.000

Set Bonus

Cặp

Set Bonus

Miễn dịch giảm thủ +25%. Vật/Huyễn phòng +25%. Tỷ lệ miễn thương +25%.

Miễn dịch giảm thủ +25%. Vật/Huyễn phòng +25%. Miễn giảm sát thương sau cùng +25%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Miễn dịch giảm thủ +25%. Vật/Huyễn phòng +25%. HP +50%.

Miễn dịch giảm thủ +25%. Vật/Huyễn phòng +25%. Giảm công địch +20%.

Full Set Bonus

Giảm công địch +5%. Sau khi bị tấn công, có 35% tỷ lệ đưa hàng giữa đồng minh vào trạng thái Phá Phong trong 2 hiệp

Last updated