Uchiha

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +47,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +47,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +47,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +47,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +49,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +49,000

106

Găng Tay

Thể Lực +480,000

106

Nhẫn

Thể Lực +480,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Phòng thủ +25%. Sau khi giải phóng kỹ năng, gây Cắt Máu (DOT hệ số 50%) trong 1 hiệp

Tỷ lệ miễn thương +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, gây Thương Mạch (DOT hệ số 50%) trong 1 hiệp.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Phòng thủ +25%. Sau khi giải phóng kỹ năng, gây Độc (DOT hệ số 50%).

Tỷ lệ miễn thương +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, gây Chảy Máu (DOT hệ số 50%).

Full Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +30%. Giảm công địch +25%.

Last updated