Vân Ẩn [Vật]

Trang SứcLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +52,500

106

Vòng Cổ

Lực Tay +52,500

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +52,500

106

Hộ Phù

Tinh Thần +52,500

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +54,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +54,000

106

Găng Tay

Thể Lực +530,000

106

Nhẫn

Thể Lực +530,000

Set Bonus

Cặp lực tayCặp tinh thần

Trang Sức

Set Bonus

Lực công +20%. Sau khi giải phóng kỹ năng, đưa bản thân vào trạng thái Siêu Né trong 2 hiệp.

Tỷ lệ tổn thương +25%. Sau khi giải phóng kỹ năng, gây thêm sát thương hệ số 200% cho kẻ địch thấp máu nhất (Vật Công).

Cặp nhạy bén

Cặp thể lực

Trang Sức

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +25%. Sau khi giải phóng kỹ năng, gây thêm sát thương hệ số 300% cho kẻ địch nhiều máu nhất (Vật Công).

Lực công +20%. Miễn dịch 20% S.đỡ đòn.

Full Set Bonus

Miễn dịch 30% S.đỡ đòn. Tỷ lệ tổn thương 30%.

Last updated