Moonlit

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +59,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +59,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +59,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +59,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +59,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +59,000

106

Găng Tay

Thể Lực +590,000

106

Nhẫn

Thể Lực +590,000

Set Bonus

Cặp

Set Bonus

HP +60%. Tỷ lệ miễn thương +20%.

HP +60%. Miễn giảm sát thương sau cùng +20%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

HP +60%. Vật/Huyễn phòng +30%.

HP +60%. Giảm công địch +25%.

Full Set Bonus

Kháng khống chế +40%. Tỷ lệ miễn thương +20%.

Last updated