Anh Dũng

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +40,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +40,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +40,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +40,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +42,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +42,000

106

Găng Tay

Thể Lực +420,000

106

Nhẫn

Thể Lực +420,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +20%. Lực công +25%.

Tỷ lệ miễn thương +20%. Sau khi giải phóng kỹ năng, tăng 1 đồng minh bất kỳ 20% tốc độ trong 1 hiệp.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +20%. Sau khi giải phóng kỹ năng, xóa hiệu ứng bất lợi cho 1 đồng minh bất kì.

HP +20%. Sau khi bị tấn công, có 50% tăng 50% phòng thủ trong 1 hiệp.

Last updated