Amulet

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +64,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +64,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +64,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +64,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +64,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +64,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +64,000

106

Đai

No Limit

thể lực +640,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +10000. Thể lực +20000. Vật/Huyễn phòng +30%. Tỷ lệ miễn thương +40%

  • 4 món: Nhạy bén +20000. Thể lực +40000. HP +30%. Giảm phe địch tỷ lệ thành công khống chế +20%

  • 6 món: Nhạy bén +25000. Thể lực +80000. Giảm công địch +30%. Sau khi bị tấn công, có 8% đưa 2 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Phong Độn (Chỉ nhận vào 30% sát thương, không thể xua tan) trong 2 hiệp.

Last updated