Amenonuhoko

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +56,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +56,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +56,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +56,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +56,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +56,000

106

Găng Tay

Thể Lực +560,000

106

Nhẫn

Thể Lực +560,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +32%. Sau khi giải phóng kỹ năng, áp dụng Bạo Liệt (DOT hệ số 50%) lên tất cả kẻ địch.

Lực công +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, áp dụng Chích Diệm (DOT hệ số 50%) lên tất cả kẻ địch.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +32%. Sau khi giải phóng kỹ năng, áp dụng Trừ Tà (DOT hệ số 50%) lên tất cả kẻ địch.

Giảm công địch +25%. Sau khi giải phóng kỹ năng, Sau khi giải phóng kỹ năng, áp dụng Quy Nhất (DOT hệ số 50%) lên tất cả kẻ địch.

Full Set Bonus

Lực công +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, 100% khiến 1 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Độc Phong trong 2 hiệp.

Last updated