Gai&Lee

  • Lực tay: 23.000 (23%)

  • Nhanh nhẹn: 20.000 (20%)

  • Tinh thần: 20.000 (20%)

  • Thể lực: 260.000 (26%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 70% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 42% tốc độ và 40% tỷ lệ tổn thương, tăng hàng giữa đồng minh 40% tỷ lệ miễn thương và HP của hàng đầu/giữa thêm 40%. Tăng bản thân 50% kháng khống chế. Miễn nhiễm với Băng Phong và Mù.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Có 70% tỷ lệ gây Băng Phong hoặc Mù và Choáng hoặc Cấm Kỹ trong 2 hiệp. Tăng hàng sau đồng minh 30% lực công trong 2 hiệp. Giảm sát thương phản hàng sau nhận vào hệ số 100% trong 2 hiệp. Tăng hàng đầu đồng minh 40% tỷ lệ miễn thương trong 2 hiệp. Giảm hàng sau kẻ địch 20% phòng thủ và quân địch 50% tỷ lệ cứu viện trong 2 hiệp. Hồi 68 nộ bản thân, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Cấm Kỹ (CC mềm): Không thể tung kỹ năng

Choáng: CC mềm

Băng Phong và Mù: CC cứng

Last updated