Amegakure

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +59,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +59,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +59,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +59,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +59,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +59,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +59,000

106

Đai

No Limit

thể lực +590,000

Set Bonus

  • 2 món: Lực công +25%. Tỷ lệ tổn thương +20%. Tỷ lệ hợp kích +30%.

  • 4 món: Tỷ lệ tổn thương +20%. Tỷ lệ thành công khống chế +40%. Sau khi giải phóng kỹ năng, có 80% gây Băng Phong cho 2 kẻ địch bất kỳ trong 2 hiệp.

  • 6 món: Nhạy bén +50000. Giảm công địch +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng xóa hiệu ứng bất lợi cho 2 đồng minh bất kỳ.

Last updated