Mekansm

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +70,500

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +70,500

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +70,500

106

Nón

No Limit

vật phòng +70,500

106

Giáp

No Limit

vật phòng +70,500

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +70,500

106

Giày

No Limit

tốc độ +70,500

106

Đai

No Limit

thể lực +705,000

Set Bonus

  • 2 món: Thể lực +40000. Tỷ lệ miễn thương +30%. Miễn dịch giảm thủ +40%.

  • 4 món: Nhạy bén +25000. Thể lực +70000. Vật/Huyễn phòng +30%. Tỷ lệ miễn thương +30%. Miễn dịch Suy Yếu +100% (Chỉ Suy Yếu từ kỹ năng, từ thiên phú thì không miễn).

  • 6 món: Nhạy bén +35000. Thể lực +90000. Vật/Huyễn phòng +30%. HP +50%. Giảm công địch +30%. Kháng khống chế +20%.

Last updated