Hyuuga

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +48,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +48,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +48,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +48,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +50,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +50,000

106

Găng Tay

Thể Lực +490,000

106

Nhẫn

Thể Lực +490,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ thành công khống chế +25%. Giảm thủ địch +20%.

Lực công +20%. Giảm thủ địch +20%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ thành công khống chế +25%. Giảm thủ địch +20%.

Lực công +20%. Tỷ lệ hợp kích +20%.

Full Set Bonus

Lực công +20%. Tỷ lệ tổn thương +20%.

Last updated