Otsutsuki Isshiki

  • Lực tay: 24.000 (24%)

  • Nhanh nhẹn: 43.000 (43%)

  • Tinh thần: 45.000 (45%)

  • Thể lực: 380.000 (38%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm (60%). Bẩm sinh có 92% tốc độ, 75% tỷ lệ tổn thương và 65% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 116% tốc độ, 30% tỷ lệ tổn thương, 30% sát thương sau cùng và 30% lực công. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy, Phong Lôi 30% tỷ lệ thành công khống chế và 30% tỷ lệ hợp kích. Giảm kẻ địch có sát thương (chưa rõ là tổn hay là lực công) cao nhất 10% kháng khống chế. Tăng đồng minh có sát thương (chưa rõ là tổn hay là lực công) cao nhất 5% tốc độ. Bỏ qua địch 150% Phản Thương, Siêu Né và Né Nhanh. Miễn dịch Tàn Phế, Giảm Nộ và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng đồng minh 40% tỷ lệ phá kích.

Kỹ năng

  • Tấn công quân địch với một trong bốn trường hợp sau: 25% tấn công một kẻ địch với hệ số 550%. 25% tấn công hàng giữa phe địch hệ số 450%. 25% tấn công hàng đầu phe địch với hệ số 600%. 25% tấn công hai kẻ địch bất kỳ với hệ số 400%.

  • Xóa hiệu ứng bất lợi cho toàn quân ta. Có 40% tỷ lệ đưa hàng đầu và giữa phe địch vào trạng thái Nghịch Phong trong 3 hiệp. Có 40% tỷ lệ đưa hàng giữa đồng minh vào trạng thái Phá Phong trong 3 hiệp. Có 60% tỷ lệ đưa một kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Độc Thực trong 3 hiệp. Hồi bản thân 100 nộ, đồng minh 68 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Siêu Né: Né toàn bộ sát thương. Có thể xóa.

Né Nhanh: Né toàn bộ sát thương và hiệu ứng. Không thể xóa.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Tàn Phế: CC cứng

Nghịch Phong: Giảm 30% kháng khống chế và hệ số trị liệu, Không Thể Xua Tan.

Độc Thực: Giảm tỷ lệ miễn thương và miễn giảm sát thương sau cùng. Không thể xua tan.

Phá Phong: Tăng 30% lực công và phòng thủ. Không thể xóa.

Last updated