Infernity

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +60.000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +60.000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +60.000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +60.000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +60.000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +60.000

106

Găng Tay

Thể Lực +600.000

106

Nhẫn

Thể Lực +600.000

Set Bonus

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ thành công khống chế +35%. HP +30%.

Lực công +30%. Sau khi tung kỹ năng, đưa 1 đông minh bất kỳ vào trạng thái Bạo Viêm trong 2 hiệp.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ thành công khống chế 25%. Miễn giảm sát thương sau cùng +20%.

Tỷ lệ thành công khống chế +30%. Giảm công địch +15%.

Full Set Bonus

HP +30%. Tỷ lệ miễn thương +30%.

Last updated