Otsutsuki Ashura

  • Lực tay: 25.000 (25%)

  • Nhanh nhẹn: 30.000 (30%)

  • Tinh thần: 30.000 (30%)

  • Thể lực: 290.000 (29%)

Thiên phú

  • Tăng lương lớn nhạy bén và tinh thần theo tỷ lệ phần trăm. Bẩm sinh có 79% tốc độ, 55% tỷ lệ tổn thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 96% tốc độ và 20% kháng khống chế. Giảm hàng giữa/sau địch 20% phòng thủ. Khi bị tấn công, hồi HP phe ta hệ số 40%. Miễn dịch 150% Phản Thương. Miễn dịch Giam Cầm, Mù và Chủng Tử Vong.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả địch với hệ số 300%. Có 80% tỷ lệ gây Giam Cầm hoặc Mù địch trong 2 hiệp. Đưa bản thân vào trạng thái Phong Độn hệ số 30% trong 2 hiệp. Giảm địch 50% kháng bạo trong 2 hiệp. Tăng phe ta 40% tỷ lệ tổn thương trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng đội 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Phong Độn: Miễn dịch công địch. Không thể xóa

Giam Cầm và Mù: CC cứng

Last updated