Linh Phong

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +22,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +22,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +22,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +22,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +27,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +27,000

106

Găng Tay

Thể Lực +170,000

106

Nhẫn

Thể Lực +170,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Lực tay +10000. Khi tấn công, áp dụng Độc (DOT hệ số 15%) trong 1 hiệp.

Tinh thần +10000. Khi tấn công, áp dụng Thương Mạch (DOT hệ số 15%) trong 1 hiệp.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Thể lực +30000. Khi tấn công, áp dụng Cắt Máu (DOT hệ số 15%) trong 1 hiệp.

Nhạy bén +12000. Khi tấn công, áp dụng Trừ Tà (DOT hệ số 15%) trong 1 hiệp.

Last updated