Hiruko

  • Lực tay: 33.000 (32%)

  • Nhanh nhẹn: 29.000 (30%)

  • Tinh thần: 29.000 (30%)

  • Thể lực: 340.000 (34%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 82% tốc độ, 80% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 109% tốc độ và 30% HP. Giảm địch 40% tỷ lệ miễn thương. Bẩm sinh tăng 20% phòng ngự cho bản thân. Khi bị tấn công, tăng 100% tốc độ của bản thân trong 2 hiệp và 50% xóa hiệu ứng tăng ích của địch. Bản thân có 50% kháng khống chế và bỏ qua 40% phòng ngự của địch. Bỏ qua Né Nhanh và 150% sát thương phản. Miễn dịch Giảm Nộ và Mù.

  • Thức tỉnh cấp 1: Tăng sát thương bạo kích bản thân thêm 30%

  • Thức tỉnh cấp 2: Giảm 15% sát thương sau cùng

Kỹ năng

  • Tấn công hàng đầu/giữa/sau hệ số tương ứng 480%/400%/350%. Tăng phe ta 30% tỷ lệ tổn thương trong 2 hiệp, giảm địch 25 nộ.

  • Gây hiệu ứng bất kì (1 trong 2) trong 3 mục – Tăng phe ta 45% bạo kích (ngoại trừ bản thân) (có thể phá giới hạn) trong 2 hiệp hoặc giảm 50% tỷ lệ miễn thương trong 2 hiệp cho 3 địch ngẫu nhiên. – Tăng 500% phòng ngự cho hàng đầu/giữa phe ta trong 2 hiệp hoặc Hỗn Loạn hàng sau địch trong 2 hiệp. – Áp dụng Bạo Liệt (DOT hệ số 100%) lên địch trong 2 hiệp hoặc giảm địch 50% tỷ lệ thành công khống chế trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng đội 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Né Nhanh: Né toàn bộ sát thương và hiệu ứng. Không thể xóa

Mù: CC cứng

Bạo Liệt: DOT mềm

Last updated