Tiên Nhân Juugo

  • Lực tay: 35.000 (34%)

  • Nhanh nhẹn: 30.000 (31%)

  • Tinh thần: 30.000 (31%)

  • Thể lực: 370.000 (35%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 83% tốc độ, 10% lực công, 70% tỷ lệ tổn thương và 60% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 110% tốc độ, 30% tỷ lệ miễn thương, 40% HP và tăng 100% HP cho bản thân. Miễn giảm phe ta 30% sát thương sau cùng. Mỗi 10% HP mất, tăng bản thân 4% sát thương sau cùng và 10% tỷ lệ phá kích (có thể phá vỡ giới hạn). Mỗi lần sử dụng kỹ năng trừ 60% HP hiện tại của đồng minh. Bỏ qua 60% khống chế và 150% Phản Thương. Miễn dịch Phong Ấn, Giảm Nộ và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Đánh bỏ qua Siêu Né và Né Nhanh

  • Thức tỉnh lần 2: Giảm phe địch 30% lực công. Khi bị tấn công, tăng 20% tốc độ của bản thân

  • Thức tỉnh lần 3: Bẩm sinh có 86% tốc độ (từ 83% → 86%). Lên trận tăng phe ta 112% tốc độ (từ 110% → 112%). Tăng bản thân 40% tỷ lệ tổn thương. Miễn dịch Suy Yếu và Mê Hoặc.

Kỹ năng

  • Tấn công hàng đầu/giữa/sau phe địch với hệ số lần lượt 350%/300%/270%. Áp dụng Cắt Máu (DOT hệ số 100%) trong 2 hiệp và làm cho 3 kẻ thù ngẫu nhiên nhập Ý Chí Thống Khổ trong 2 hiệp. Đưa đồng minh (ngoại trừ bản thân) vào trạng thái Thiên Thủ trong 1 hiệp và trạng thái Siêu Né trong 2 hiệp, Giảm hàng giữa/sau phe địch 30% lực công trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

  • Thức tỉnh lần 1: Tấn công hàng đầu/giữa/sau phe địch với hệ số lần lượt 410%/360%/330% (từ 350%/300%/270% → 410%/360%/330%). Khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Suy Yếu trong 2 hiệp và khiến hàng giữa kẻ địch vào trạng thái Nghịch Phong trong 2 hiệp.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Phong Ấn (CC cứng): Không thể tung kỹ năng.

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Siêu Né: Né toàn bộ sát thương. Có thể xóa

Né Nhanh: Né toàn bộ sát thương và hiệu ứng bất lợi. Không thể xóa.

Nghịch Phong: Giảm 30% Kháng Khống Chế và hệ số Hồi Phục. Không thể xua tan.

Ý Chí Thống Khổ: Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Có thể xóa.

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Thiên Thủ: Miễn nhận sát thương. Không thể xua tan.

Last updated