Sarutobi Công

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +50,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +50,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +50,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +50,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +52,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +52,000

106

Găng Tay

Thể Lực +510,000

106

Nhẫn

Thể Lực +510,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +30%. Với mỗi 15% HP mất, tăng bản thân 6% tỷ lệ tổn thương.

Lực công +25%. Với mỗi 15% HP mất, tăng bản thân 6% tỷ lệ miễn thương.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +35%. Với mỗi 15% HP mất, tăng bản thân 6% lực công.

HP +25%. Với mỗi 15% HP mất, tăng bản thân 6% phòng thủ.

Full Set Bonus

Giảm công địch +30%

Last updated