Roshi Tứ Vĩ

  • Lực tay: 34.000 (33%)

  • Nhanh nhẹn: 30.000 (31%)

  • Tinh thần: 30.000 (31%)

  • Thể lực: 350.000 (35%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhanh nhẹn, sức mạnh và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 84% tốc độ, 55% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng quân ta 111% tốc độ, 30% HP và 40% tỷ lệ tổn thương. Giảm phe địch 25% lực công và 30% sát thương sau cùng nhận cho tất cả đồng minh. Mỗi 10% HP mất, tăng bản thân 10% phòng thủ và tất cả các đồng minh 10% tỷ lệ miễn thương. Bẩm sinh bỏ qua 50% Khống Chế và 150% Phản Thương. Miễn nhiễm với Giam Cầm và Băng Phong.

  • Thức tỉnh cấp 1: Khi ninja này ra trận, tăng phòng hàng sau 20%

  • Thức tỉnh cấp 2: Bỏ qua 30% Sát Thương Xuyên Thấu

Kỹ năng

  • Tấn công thường: Tấn công hàng sau kẻ thù hệ số 450%, có 100% tỷ lệ gây hàng sau đối phương vào trạng thái Ý Chí Thống Khổ (không thể nhận hiệu ứng tăng ích) và Thạch Hóa trong 2 hiệp. Giảm hàng sau quân địch 50% tỷ lệ bạo kích, 30% tỷ lệ đỡ đòn, 30% tỷ lệ thành công khống chế và 30% tỷ lệ miễn thương trong 2 hiệp. Tăng bản thân 300% tỷ lệ né tránh và tỷ lệ tổn thương của hàng đầu/sau thêm 60%.

  • Tấn công nộ: Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 320% và áp dụng Bạo Liệt (DOT hệ số 100%) trong 2 hiệp, áp dụng cho kẻ thù HP cao nhất Châm Đốt (DOT hệ số 130%). Xóa hiệu ứng tăng ích của kẻ địch và áp dụng Miễn Khống Chế cho bản thân và hàng đầu đồng minh. Tăng hàng đầu đồng minh 60% lực công trong 2 hiệp, giảm 30% phòng thủ hàng giữa/sau kẻ thù trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Sát Thương Xuyên Thấu: Loại sát thương chỉ bị ảnh hưởng bởi Miễn Giảm Sát Thương Xuyên Thấu (tức là miễn thương, phòng thủ, v.v không thể giảm sát thương Xuyên Thấu nhận vào)

Bạo Liệt: DOT mềm

Châm Đốt: DOT mềm

Giam Cầm và Băng Phong: CC cứng

Thạch Hóa (CC mềm): Không thể hành động. Không nhận sát thương

Last updated