Tensei Tobirama

  • Lực tay: 31.000 (31%)

  • Nhanh nhẹn: 28.000 (28%)

  • Tinh thần: 28.000 (28%)

  • Thể lực: 330.000 (33%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 78% tốc độ, 55% tỷ lệ tổn thương và 60% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 100% tốc độ. Giảm hàng giữa/sau đồng minh 40% sát thương sau cùng, bản thân nhận thêm 90% sát thương. Giảm địch 20% lực công. Bẩm sinh tăng bản thân 60% HP và 30% phòng ngự. Khi tấn công, bỏ qua phòng ngự và siêu né. Bản thân có 50% kháng khống chế. Khi bị tấn công hồi HP hệ số 80%. Miễn dịch Băng Phong, Mù và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh cấp 1: Miễn dịch 30% sát thương Xuyên Thấu.

Kỹ năng

  • Tấn công hàng sau địch với hệ số 600%. Giảm địch 300% chính xác trong 2 hiệp. Tăng phe ta 25% tỷ lệ miễn thương trong 2 hiệp, 30% kháng khống chế và tăng hàng sau phe ta 20% tốc độ trong 2 hiệp. Tăng bản thân 30% lực công và 60% tỷ lệ đỡ đòn (có thể phá giới hạn) trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng đội 30 nộ.

  • Thức tỉnh cấp 1: Gây thêm sát thương hệ số 200% vào kẻ địch thấp máu nhất.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Băng Phong và Mù: CC cứng

Sát Thương Xuyên Thấu: Loại sát thương chỉ bị ảnh hưởng bởi Miễn Giảm Sát Thương Xuyên Thấu (tức là miễn thương, phòng thủ, v.v không thể giảm sát thương Xuyên Thấu nhận vào)

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Last updated