Hokage Đệ Thất

  • Lực tay: 17.000 (17%)

  • Nhanh nhẹn: 14.000 (15%)

  • Tinh thần: 14.000 (15%)

  • Thể lực: 200.000 (19%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 55% tốc độ, 45% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 25% lực công. Tăng đồng minh 50% tốc độ và tăng hàng giữa/sau đồng minh 40% HP. Bản thân bỏ qua 30% tỷ lệ thành công khống chế của kẻ địch. Khi chết, kích hoạt 1 lượt sát thương gây sát thương hệ số 300% lên tất cả kẻ địch. Miễn nhiễm Mù và bỏ qua Siêu Né.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Có 60% tỷ lệ gây Mù hoặc Thạch Hóa kẻ địch trong 2 hiệp. Tăng đồng minh 25% tỷ lệ miễn thương và tỷ lệ tổn thương trong 2 hiệp, giảm kẻ địch 30% tỷ lệ miễn thương và phòng thủ trong 2 hiệp, đưa bản thân vào trạng thái Siêu Né trong 1 hiệp, hồi bản thân 50 nộ và đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Thạch Hóa (CC mềm): Không thể hành động, không nhận sát thương

Tê Liệt và Đuổi: CC mềm

Siêu Né: Né sát thương, có thể xóa

\

Last updated