Long Tiên Nhân Kabuto

  • Lực tay: 31.000 (30%)

  • Nhanh nhẹn: 35.000 (36%)

  • Tinh thần: 35.000 (36%)

  • Thể lực: 370000 (36%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 89% tốc độ, 60% tỷ lệ tổn thương và 60% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 114% tốc độ, giảm kẻ địch hàng đầu/giữa/sau lực công tương ứng 20%/35%/ 30%, tăng hàng đầu giữa/đầu đồng minh 40% tỷ lệ tổn thương và tất cả đồng minh 30% lực công. Với mỗi 10% HP mất, tăng tất cả các đồng minh (ngoại trừ bản thân) bỏ qua 10% phòng thủ và 10% tỷ lệ thành công khống chế của kẻ địch. Sau khi chết, hồi sinh (kích hoạt một lần mỗi trận chiến) với 60% HP. Bỏ qua 150% phản sát thương. Miễn nhiễm với Giam Cầm, Mù và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh cấp 1: Khi bị tấn công, 50% hồi tất cả đồng minh 30 nộ.

  • Thức tỉnh cấp 2: Khi ninja lên trận, giảm 40% tỷ lệ hồi phục của kẻ thù.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 350%, có 100% tỷ lệ gây Hỗn Loạn địch trong 2 hiệp và 80% tỷ lệ gây Mù địch trong 2 hiệp. Xóa hiệu ứng bất lợi của tất cả đồng minh và tăng hàng đầu đồng minh 340% tỷ lệ né tránh và tăng hàng giữa/sau đồng minh 30% lực công. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Mù và Giam Cầm: CC cứng

Last updated