Neji

  • Lực tay: 20.000 (23%)

  • Nhanh nhẹn: 23.000 (20%)

  • Tinh thần: 23.000 (20%)

  • Thể lực: 240.000 (26%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn lực tay theo phần trăm.

  • Thức Tỉnh Lần 1: Tăng lượng lớn lực tay và nhạy bén theo phần trăm. Bẩm sinh có 65% tốc độ, 55% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm phe địch 45% tốc độ và 30% tỷ lệ tổn thương. Tăng phe ta 20% HP và 20% tỷ lệ tổn thương.

  • Thức Tỉnh Lần 2: Khi tấn công, bỏ qua địch 40% tỷ lệ miễn thương và phòng thủ. Bỏ qua Siêu Né. Miễn dịch Mù và Điểm Huyệt.

Kỹ Năng

  • Tấn công hàng đầu phe địch 200%. Giảm địch 20% tỷ lệ đỡ đòn trong 3 hiệp.

  • Thức Tỉnh Lần 1: Tấn công hàng đầu/giữa phe địch hệ số 350%. Có 100% tỷ lệ gây Điểm Huyệt hàng đầu phe địch trong 2 hiệp và có 80% tỷ lệ gây Mù hàng đầu/giữa phe địch trong 2 hiệp. Giảm hàng đầu phe địch 70% phòng thủ và 80% hiệu quả trị liệu. Tăng phe 25% lực công. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Mù: CC cứng.

Siêu Né: Né toàn bộ sát thương. Có thể xóa.

Điểm Huyệt: CC mềm

Last updated