Vylon

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +68,500

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +68,500

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +68,500

106

Nón

No Limit

vật phòng +68,500

106

Giáp

No Limit

vật phòng +68,5000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +68,500

106

Giày

No Limit

tốc độ +68,500

106

Đai

No Limit

thể lực +685,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +11000. HP +30%. Tỷ lệ miễn thương +40%.

  • 4 món: Nhạy bén +23000. Tỷ lệ tổn thương +45%. Lực công +30%. Sau khi tấn công, xua tan hiệu ứng tăng ích của 2 kẻ địch bất kỳ.

  • 6 món: Nhạy bén +25000. Giảm công địch +30%. Tỷ lệ miễn thương +30%. Sau khi tấn công, có 70% đưa hàng sau đồng minh vào trạng thái Bá Thể (Miễn dịch hiệu ứng bất lợi và không thể xua tan) trong 2 hiệp.

Last updated