Kiên Thành

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +34,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +34,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +34,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +34,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +38,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +38,000

106

Găng Tay

Thể Lực +380,000

106

Nhẫn

Thể Lực +380,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +20%. Kháng khống chế +20%.

Tỷ lệ miễn thương +20%. Miễn giảm sát thương sau cùng +20%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ hợp kích +20%. Tỷ lệ thành công khống chế +20%.

Tỷ lệ miễn thương +20%. HP +20%.

Last updated