Urashiki Otsutsuki

  • Lực tay: 40000 (40%)

  • Nhanh nhẹn: 38000 (38%)

  • Tinh thần: 40000 (40%)

  • Thể lực: 270000 (27%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn tinh thần, nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 60% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận tăng toàn quân 112% tốc độ, 30% tỷ lệ tổn thương và tăng lần lượt hàng Đầu/Giữa/Sau đồng minh 30%/30%/20% HP. Giảm lần lượt hàng Đầu/Giữa/Sau quân địch 50%/40%/30% phòng thủ, giảm toàn quân địch 30% tỷ lệ miễn thương và giảm kẻ địch mang ngũ hành Thổ và không mang ngũ hành 5% tốc độ. Bản thân bỏ qua địch 10% lực công, 55% tỷ lệ thành công khống chế và 150% Phản Thương. Đánh bỏ qua Siêu Né. Miễn nhiễm Mê Hoặc, Hỗn Loạn và Độc Phong.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng bản thân 30% tỷ lệ đỡ đòn (có thể vượt giới hạn) và miễn nhiễm Tàn Phế.

Kỹ năng

  • Đánh Thường: Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 350%, gây thêm sát thương tinh thần hệ số 200%. Xóa 2 đồng minh bất kỳ hiệu ứng bất lợi và xóa 2 kẻ địch bất kỳ hiệu ứng tăng ích. Có 95% tỷ lệ gây Độc Phong cho 1 kẻ địch bất kỳ trong 2 hiệp và có 80% tỷ lệ gây Suy Yếu cho hàng sau phe địch trong 2 hiệp. Tăng tất cả đồng minh 30% lực công trong 2 hiệp.

  • Kỹ năng nộ: Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Có 100% tỷ lệ gây Nguyền Rủa và Điểm Huyệt trong 3 hiệp. Tăng tất cả đồng minh 40% tỷ lệ bạo kích trong 3 hiệp. Giảm toàn quân địch 30% phòng thủ trong 3 hiệp và giảm kẻ địch mang ngũ hành Hỏa, ThổThủy 40% tốc độ và lực công trong 3 hiệp.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Độc Phong: Không thể hành đồng. Trừ 30% hiện tại. Không thể xua tan.

Siêu Né: Né toàn bộ sát thương. Có thể xóa.

Tàn Phế: CC cứng

Nguyền Rủa và Điểm Huyệt: CC mềm.

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Last updated