Uchiha Mikoto

  • Lực tay: 40.000 (40%)

  • Nhanh nhẹn 38.000 (38%)

  • Tinh thần: 27.000 (27%)

  • Thể lực: 400.000 (40%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, thể lực và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 60% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 112% tốc độ, 30% HP và lực công, tăng hàng sau phe ta 20% tỷ lệ thành công khống chế, giảm 50% vật phòng của hàng đầu/giữa và 50% huyễn phòng của hàng sau kẻ địch. Khi chết, áp dụng trạng thái Miễn Khống Chế cho 2 đồng minh bất kì trong 2 hiệp, bỏ qua 50% tỷ lệ thành công khống chế, phòng thủ của kẻ địch và 150% Phản Thương. Miễn dịch Giảm Nộ, Mê Hoặc và Mù.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng bản thân sát thương sau cùng thêm 20%

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả các kẻ thù hệ số 330%, gây thêm sát thương xuyên thấu hệ số 70%, có 90% tỷ lệ gây Phong Ấn và Hỗn Loạn địch trong 2 hiệp, Hồi HP tất cả đồng minh hệ số 100%. Tăng tất cả đồng minh tỷ lệ phá kích 40% trong 2 hiệp (có thể phá vỡ giới hạn), giảm toàn quân địch 30% miễn giảm sát thương cuối và 30% tỷ lệ miễn thương trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Mù: CC cứng

Sát Thương Xuyên Thấu: Loại sát thương chỉ bị ảnh hưởng bởi Miễn Giảm Sát Thương Xuyên Thấu (tức là miễn thương, phòng thủ, v.v không thể giảm sát thương Xuyên Thấu nhận vào)

Phong Ấn (CC cứng): Không thể tung kỹ năng

Last updated