Sarutobi Thủ

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +50,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +50,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +50,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +50,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +52,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +52,000

106

Găng Tay

Thể Lực +510,000

106

Nhẫn

Thể Lực +510,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +30%. Với mỗi 15% HP mất, miễn giảm 8% sát thương S.đỡ đòn.

Lực công +20%. Với mỗi 15% HP mất, miễn giảm 8% sát thương S.bạo kích.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +25%. Với mỗi 15% HP mất, miễn giảm 8% sát thương xuyên thấu.

HP +30%. Với mỗi 15% HP mất, miễn giảm 8% sát thương sau cùng.

Full Set Bonus

Giảm công địch +30%.

Last updated