Amegakure

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +54,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +54,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +54,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +54,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +54,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +54,000

106

Găng Tay

Thể Lực +540,000

106

Nhẫn

Thể Lực +540,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Vật/huyễn phòng +20%. Sau khi bị tấn công, có 30% xóa hiệu ứng bất lợi cho hàng sau đồng minh

Tỷ lệ miễn thương +20%. Sau khi bị tấn công, hồi HP hàng sau đồng minh hệ số 30%

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Vật/huyễn phòng +20%. Sau khi bị tấn công, có 30% xóa hiệu ứng bất lợi cho hàng giữa/đầu đồng minh

HP +25%. Sau khi bị tấn công, hồi HP hàng đầu/giữa đồng minh hệ số 30%

Full Set Bonus

Giảm công địch +20%. Sau khi bị tấn công, có 40% gây Suy Yếu cho kẻ địch bất kỳ trong 2 hiệp.

Last updated