Final Sasuke

  • Lực tay: 17.000 (16,5%)

  • Nhanh nhẹn: 15.000 (14%)

  • Tinh thần: 15.000 (14%)

  • Thể lực: 210.000 (21%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 40% tốc độ, 40% tỷ lệ tổn thương và 40% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 30% tốc độ và 20% tỷ lệ miễn thương, tăng HP bản thân thêm 60%. Khi bị tấn công, phản thương (chỉ tác dụng ở PVP) hệ số 120% sát thương nhận vào lên kẻ tấn công và tỷ lệ cao để xóa hiệu ứng bất lợi của bản thân. Với mỗi 10% HP mất, tăng bản thân 3% tỷ lệ miễn thương và tốc độ. Miễn dịch Chủng Tử Vong và Giảm Nộ.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 320%. Có 60% tỷ lệ gây Nguyền Rủa kẻ địch trong 2 hiệp, hồi HP bản thân hệ số 250%, tăng hàng sau đồng minh 20% huyễn công trong 2 hiệp, giảm kẻ địch 30% tỷ lệ hợp kích và tỷ lệ cứu viện trong 2 hiệp. Xóa hiệu ứng bất lợi hàng sau/giữa đồng minh. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Nguyền Rủa: CC mềm

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Last updated